Gå till början av sidan
Du är på
Innehållsförteckning

Språkkunskaper och nivåer

Att kunna ett språk omfattar många aspekter som kan utvärderas på olika sätt. Om du redan har lite kunskaper i det språk du vill lära dig, vill du säkert veta vilken nivå du ligger på. Ett språktest kan visa dig hur mycket du kan. Det kan bedöma din kunskap om själva språket (struktur, vokabulär, historia) och/eller utvärdera din förmåga att kommunicera i mer eller mindre autentiska situationer. De flesta språktest är uppdelade i fyra färdigheter: muntlig framställning, hörförståelse, läsförståelse och skriftlig framställning. Det finns också separata test för grammatik och vokabulär. Andra test hjälper dig att utvärdera ditt flyt, grammatisk korrekthet och uttrycksförmåga, stil, uttal och många andra aspekter.

Nivåerna är ofta indelade i kategorierna nybörjarnivå, mellannivå eller avancerad nivå. Innebörden av dessa termer varierar beroende på sammanhanget.

[Upp]
Följ oss på:
facebookFacebook ‪twitterTwitter