Gå till början av sidan
Du är på

Tillgänglighet

Här beskrivs den teknik för tillgänglighet som används på Lingu@net World Wide för att underlätta navigeringen för användare med funktionsnedsättning.

Tangentbordsgenvägar

Alla sidor innehåller följande snabbtangenter som anpassats för navigation när bara tangentbordet används (dvs. utan datormus).

Snabbtangenterna fungerar på olika sätt beroende på vilket operativsystem och vilken webbläsare som används. I Windows eller Linux, använd kortkommando ALT + tangent. Om du har en Apple Macintosh, använd CTRL + tangent.

Tangent 0
Använd ett annat språkgränssnitt
Tangent 1
Startsida
Tangent 2
Din språknivå?
Tangent 3
Sätt att lära
Tangent 4
Mötesplats
Tangent 5
Sök
Tangent 7
Gå till början av sidans innehåll
Tangent 8
Webbplatskarta
Tangent 9
Information om tillgänglighet (den här sidan)

Observera att olika webbläsare tillhandahåller olika stöd för snabbtangenterna. Om man till exempel använder Microsoft Internet Explorer, måste man trycka på Enter efter snabbtangenten för att komma till rätt sida. Andra webbläsare, som Mozilla Firefox, följer länkningen direkt.

[ Upp ]

Design och utveckling

Dessa sidor har designats och utvecklats för att stämma överens med följande av W3C:s riktlinjer och standarder:

Alla sidor har bekräftats som XHTML 1.0 Transitional.

Den visuella presentationen av sidorna är baserade på formatmallar CSS, bekräftade enligt specifikation för Nivå 2 CSS.

Alla sidor anpassar sig till kontrollpunkterna av prioritetsnivå 1 och 2 i W3C:s "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0" som rekommenderats av "Web Accessibility Initiative". Enligt denna är konformitetsnivå Dubbel-A i W3C:s "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0" uppnådd. Webbsidans tillgänglighet har kontrollerats manuellt och med hjälp av automatiska granskningsverktyg. Lingu@net World Wide erbjuder dessutom kortkommandon till viktiga länkar och en enhetlig presentationsstil som ökar tillgängligheten till sidorna i enlighet med prioritetsnivå 3 i W3C:s "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0".

[ Upp ]

Standarder

Följande ikoner och länkar visar överensstämmelse med lämplig standard:

Valid XHTML 1.0!

Den här ikonen visar att ansträngningar har gjorts för att skapa en interoperabel webbsida genom att använda XHTML 1.0. Detta har utvärderats genom en formell validering och testning av sidorna med hjälp av automatiska granskningsverktyg. Länken leder till W3C validator, där webbsidan kan valideras på nytt.

Valid CSS!

Den här ikonen visar att giltiga formatmallar (CSS) har använts för att skapa en interoperabel webbsida. Detta har utvärderats genom en formell validering och testning av sidorna med hjälp av automatiska granskningsverktyg. Länken leder till W3C CSS validator.

Konformitetslogotyp för nivå Dubbel-A, W3C-WAI "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0"

Den här ikonen indikerar att nivån överensstämmer med Dubbel-A i W3C:s "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0" som inkluderar kontrollpunkterna av prioritetsnivå 1 och 2 som definierats i riktlinjerna. Länken leder till en förklaring av konformitetsnivån Dubbel-A med riktlinjer för tillgänglighet och bruket av konformitetslogotyper.


[ Upp ]
Följ oss på:
facebookFacebook ‪twitterTwitter