Pārlēkt uz lapas satura sākumu.
Jūs atrodaties šeit

Terminu glosārijs

Šajā glosārijā sniegtas Lingu@net World Wide lietoto terminu definīcijas. Tas nav uzskatāms par visaptverošu, iekļauti ir tie vārdi, kuriem lietotāji lūguši definīcijas.

Atslēgvārdi
Vissvarīgākie termini vai izteicieni.
Autentiski materiāli
Resursi mērķa valodā, kurus varētu lietot valodas mācīšanai vai apguvei, kaut gan sākotnēji tie minētajam mērķim nebija plānoti, piem., laikraksti, tiešsaistes laikapstākļu prognoze; kustības saraksti; muzeju un galeriju ceļveži. Atcerieties, ka jums nav jāsaprot katrs vārds, lai gūtu plašu informāciju!
Darbības vārds
Vārds, kas attiecas uz darbību vai notikumu, piem, skriet, mācīties, sapņot.
Derīgs
Derīgs valodu tests vai cits novērtējuma līdzeklis novērtē to, ko solījis novērtēt. Tests nekad nevar būt pilnībā derīgs, tomēr labi testi tiecas būt ar augstu derīgumu.
Iesācējs
Vārds iesācējs attiecas uz A1 un A2 līmeni, ko nosakaglobāla mēroga valodu prasmes līmeņi Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei. Jums būtu jāņem vērā, ka dažreiz valodu mācību materiāli pamatoti uz citādām iesācēja definīcijām.
Kinestētisks vai taustāms
Valodu apguvēji dod priekšroku dažādiem valodas mācīšanās stiliem. Kinestētisks valodas apguvējs ir tāds, kas valodas apguvē dod priekšroku fiziskām kustībām un aktīvai līdzdalībai (saukti arī par praktiskiem valodas apguvējiem).
Lietvārds
Vārds, kas apzīmē lietu, dzīvu būtni vai ideju, piem.,mašīna, meita, draudzība.
Līmenis
Valodas zināšana svārstās no dažu vārdu atpazīšanas līdz pilnīgai un efektīvai saziņai daudzveidīgās sarežģītās situācijās. Šo ceļu var sadalīt soļos, kurus sauc par līmeņiem, piemēram, iesācēja līmenis, vidējs līmenis un prasmīga lietotāja līmenis.
Lomu spēle
Mācību darbība, kurā jūs uzņematies kādu lomu, lai vingrinātu dažādas valodu prasmes.
Mācīšanās tandēmā
Divi cilvēki mācās viens otra valodu, regulāri satiekoties personiski vai ar e-pasta starpniecību, virtuālās tērzēšanas telpā vai telefoniski, utt.. Pusi no laika viņi velta vienai valodai, otru pusi – otrai.
Mērķa valoda
Mērķa valoda ir valoda, kuru jūs vēlaties apgūt vai kurā jūs tulkojat. Turklāt Lingu@net World Wide kontekstā mērķa valoda ir tā valoda, kuras apguvei resursi plānoti vai uz kuru tie attiecas. Piemēram.
  1. Resurss somu valodas apguvei, kas domāts vācu valodas runātājiem, kurā gramatikas viela un vārdu krājums skaidrots vācu valodā: somu valoda =  mērķa valoda, vācu valoda = oriģinālvaloda.
  2. Angļu – spāņu valodas vārdnīca: angļu valoda = oriģinālvaloda, spāņu valoda = mērķa valoda.
  3. Zinātnisks raksts holandiešu valodā par franču valodas mācīšanu jauniem valodu apguvējiem: holandiešu valoda = oriģinālvaloda, franču valoda = mērķa valoda.
Oriģinālvaloda
Oriģinālvaloda ir tā valoda, kurā ir sniegts mācību materiāls vai resurss. Vieglāk ir lietot resursus tādā oriģinālvalodā, kuru jūs jau zināt. Piemēram.
  1. Resurss somu valodas apguvei, kas domāts vācu valodas runātājiem, kurā gramatikas viela un vārdu krājums skaidrots vācu valodā: somu valoda =  mērķa valoda, vācu valoda = oriģinālvaloda.
  2. Angļu – spāņu valodas vārdnīca: angļu valoda = oriģinālvaloda, spāņu valoda = mērķa valoda.
  3. Zinātnisks raksts holandiešu valodā par franču valodas mācīšanu jauniem valodu apguvējiem: holandiešu valoda = oriģinālvaloda, franču valoda = mērķa valoda.
Prasme
Valodas zināšana ietver vairākas jomas, piemēram, lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un runāšana. Tās sauc par prasmēm. Atsevišķi var vingrināt arī gramatikas un vārdu krājuma zināšanas, un bieži tās parādās prasmju sarakstos, lai gan tās ir iekļautas citās prasmēs. Arī izrunu un pareizrakstību var uzskatīt par atsevišķām prasmēm runāšanas un rakstīšanas jomās. Sociokulturālās un funkcionālās prasmes attiecas uz spēju lietot valodu kulturāli un sociāli piemērotā veidā.
Prasmīgs lietotājs
Vārdi prasmīgs lietotājs attiecas uz C1 un C2 līmeni, ko nosaka globāla mēroga valodu prasmes līmeņi Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei. Jums būtu jāņem vērā, ka dažreiz valodu mācību materiāli pamatoti uz citādām prasmīga valodas lietotāja definīcijām.
Priedēklis
Vārda daļa, kuru pievienojot vārdam tā sākumā, veidojas jauns vārds, piemēram, iz-vaipār- vārdos izjaukt vai pārrakstīt.
Sinonīms
Vārds, kas (vairāk vai mazāk) nozīmē vienu un to pašu, ko cits vārds, piemēram, liels = milzīgs.
Uzticams
Uzticams valodu tests vai cits novērtējuma līdzeklis tajā pašā grupā, atkārtojot testu, uzrāda tādus pašus rezultātus neatkarīgi no novērtējuma veicēja. Tests nekad nevar būt pilnībā uzticams, tomēr labi testi tiecas būt ar augstu uzticamību.
Vidējs līmenis
Vārdi vidējs līmenis attiecas uz B1 un B2 līmeni, ko nosaka globāla mēroga valodu prasmes līmeņi Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei. Jums būtu jāņem vērā, ka dažreiz valodu mācību materiāli pamatoti uz citādām vidēja līmeņa valodas apguvēja definīcijām.
Virtuālās pasaules
Tiešsaistes trīsdimensiju iedomāta pasaule vai spēle, kurā dalībnieki un spēlētāji var pieņemt tēlus vaiavatārus un izzināt pasauli, iesaistoties virtuālā sarunā vai spēlējot sarežģītas spēles. Valodu apguve ir visizplatītākais izglītības veids virtuālajās pasaulēs ar daudzām universitātēm, galvenajiem valodu institūtiem un privātajām valodu skolām, kurās lieto 3D virtuālo vidi, lai atbalstītu valodu apguvi.
[ augšup ]
Sekojiet mums:
facebookFacebook ‪twitterTwitter