Gå til toppen
Du er på

Ordliste

Denne gloseliste giver definitioner på ord, sådan som de bruges på Lingu@net World Wide. Listen er ikke udtømmende, men indeholder de ord, som brugere har efterlyst definitioner på.

Autentiske materialer
Ressourcer på målsproget, som kan bruges til sproglæring og – undervisning, selvom de ikke oprindeligt var udviklet til det formål, f.eks. aviser, online vejrudsigter, køreplaner, brochurer for museer og gallerier. Husk at du ikke behøver at forstå hvert eneste ord for at få en masse oplysninger!
Avanceret
Ordet avanceret refererer til niveau C1 og C2 i den globale oversigt i den fælles europæiske referenceramme for sprogniveauer. Vær opmærksom på, at avanceret niveau ofte defineres forskelligt i forskellige læringsmaterialer.
Begynder
Ordet begynder refererer til niveau A1 og A2 i den globale oversigt i den fælles europæiske referenceramme for sprogniveauer. Vær opmærksom på, at begynderniveau ofte defineres forskelligt i forskellige læringsmaterialer.
Færdigheder
At kende et sprog omfatter forskellige færdigheder, såsom at læse, at skrive, at lytte og at tale. Viden om grammatik og ordforråd kan også øves særskilt og optræder ofte på færdighedslister, selv om de indgår i andre færdigheder. At udtale og at stave kan ses som særskilte delfærdigheder af at tale og at skrive. Sociokulturelle og funktionelle færdigheder refererer til evnen til at bruge et sprog på en kulturelt og socialt set hensigtsmæssig måde.
Kildesprog
Kildesproget er det sprog, som læringsmaterialet eller ressourcen bliver præsenteret på. Det er lettere at bruge en ressource skrevet på et sprog, man allerede kender. For eksempel:
  1. En ressource til læring af finsk, henvendt til tysktalende med tyske grammatik- og gloseforklaringer. Finsk = målsprog, tysk = kildesprog.
  2. En engelsk til spansk ordbog: engelsk = kildesprog, spansk = målsprog.
  3. En videnskabelig artikel på hollandsk om at undervise børn i fransk. Hollandsk = kildesprog, fransk = målsprog
Kinæstetisk
Vi har forskellige præferencer, når vi lærer sprog. En kinæstetisk elev er én, som foretrækker at lære gennem fysisk bevægelse eller aktiv deltagelse (også kaldet en hands-on elev).
Målsprog
Målsproget er det sprog, man gerne vil lære, eller det sprog, man oversætter til. For Lingu@net World Wide vedkommende er målsproget også det sprog, ressourcen underviser i eller referer til. For eksempel:
  1. En ressource til læring af finsk, henvendt til tysktalende med tyske grammatik- og gloseforklaringer. Finsk = målsprog, tysk = kildesprog.
  2. En engelsk til spansk ordbog: engelsk = kildesprog, spansk = målsprog.
  3. En videnskabelig artikel på hollandsk om at undervise børn i fransk. Hollandsk = kildesprog, fransk = målsprog
Mellemniveau
Ordet mellem refererer til niveau B1 og B2 i den globale oversigt i den fælles europæiske referenceramme for sprogniveauer. Vær opmærksom på, at mellemniveau ofte defineres forskelligt i forskellige læringsmaterialer.
Navneord
Et ord, som refererer til en ting, en person eller en ide, for eksempel bil, datter, venskab.
Niveau
At kende et ord kan spænde fra at genkende nogle få ord til effektivt og ubesværet at kunne kommunikere i en række forskellige situationer. Denne proces kan inddeles i trin kaldet niveauer såsom begynder, mellem og avanceret.
Nøgleord
De vigtigste ord eller udtryk.
Pålidelig
En pålidelig sprogtest eller andre værktøjer til at bedømme sprogfærdighed giver de samme resultater, hvis testen gentages, uanset hvem der retter testen. En test kan aldrig være fuldstændig pålidelig, men gode tests tilstræber en høj grad af pålidelighed.
Præfiks
En del, som kan sættes foran et ord for at danne et nyt ord, for eksempel u eller be som i usikker eller besvare.
Rollespil
En læringsaktivitet, hvor man påtager sig en rolle for at øve forskellige sprogfærdigheder.
Synonym
Et ord, som (mere eller mindre) betyder det samme som et andet ord, for eksempel stor = betydelig.
Tandemlæring
To personer lærer hinandens sprog ved at mødes med jævne mellemrum, enten fysisk eller via e-mail, chat, telefon osv. Halvdelen af tiden bruger de det ene sprog, halvdelen af tiden det andet.
Valid
En valid sprogtest eller andre værktøjer til at bedømme sprogfærdighed måler dét, den lover at måle. En test kan aldrig være helt valid, men gode tests tilstræber høj validitet.
Verbum
Et ord, som referer til en handling eller en hændelse, f.eks. løbe, lære, drømme.
Virtuelle Verdener
En form for online tre-dimensionel fiktiv verden eller spil, hvor deltagere og spillere kan benytte karakterer eller avatars til at udforske verdenen, deltage i chat eller spille komplekse spil. Sprogundervisning er den mest udbredte type undervisning i virtuelle verdener, med mange universiteter og traditionelle sproginsitutter og private sprogskoler som bruger 3D virtuelle miljøer til at understøtte sproglæring.
[ top ]
Følg os på:
facebookFacebook ‪twitterTwitter